Rozpoznajte podvodnú webovú stránku od pravej ponuky

 

Rozpoznajte podvodníkov – novodobých otrokárov hneď na začiatku. Vyhnete sa tak ďalším problémom.

 

 • I. Podozrivo vysoká odmena

  Na podvodných weboch zvykne vyskočiť okno s vysokou sumou. Môže sa tiež objaviť v nadpise článku alebo iba v texte. Ak je táto neoverená suma prehnane vysoká a nie je bližšie špecifikovaná, môže ísť o podvod.

 • II. Garancia spokojnosti

  Ak nie je garancia spokojnosti ničím podložená (známa organizácia/združenie/spoločnosť), tak je to iba pekný obrázok na internete.

 • III. Fotka ľudí v odporúčaniach

  Všímajte si, či odporúčania pôsobia dôveryhodne alebo je to očividne všeobecná fotografia z internetu bez šance identifikovať konkrétneho človeka.

 • IV. Chýbajúci kontakt

  Nie je vôbec jasné, kde daná spoločnosť sídli a na koho sa obrátiť v prípade problémov.

 • V. Všeobecný popis poskytovateľa

  Ľudia na tejto fotke pôsobia neprirodzene a umelo. Hneď vidno, že to nie sú ozajstní pracovníci firmy. Nie sú tam ich kontakty ani žiaden formulár na otázky či iná možnosť na spojenie sa s danou agentúrou.

 • VI. Fotky v detaile práce

  Všímajte si, či ide o fotky z internetu alebo reálne fotografie a či sú na nich prirodzene vyzerajúce osoby.

 
 

Formy obchodovania s ľuďmi

 
 

Sexuálne
vykorisťovanie

 

Pracovné
vykorisťovanie

 

Obchod
s orgánmi

 

Predaj detí
na nezákonnú adopciu

 

Nútené
sobáše

 

Nútené
žobranie

 

Overte si reálnosť pracovnej ponuky

 • Dobre si preverte agentúru alebo osobu, ktorá vám ponúka prácu v zahraničí. Pozor na veľmi výhodné pracovné ponuky! Základné informácie je možné získať aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818; odporúčame však overiť si agentúry a ich ponuky prostredníctvom internetu.

 • Každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk. Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie od jej klientov. Overte si adresu svojho budúceho zamestnávateľa a to, či vôbec existuje. Pri vyhľadávaní pracovných ponúk v zahraničí zároveň odporúčame navštíviť stránku siete EURES (EURopean Employment Services) www.eures.sk.

 • Pracovnú zmluvu podpisujte len v jazyku, ktorému dobre rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.

Ako predchádzať rizikám a čo treba mať na pamäti

 • Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenie alebo víza.

 • Na každú cestu si vždy vezmite dostatok peňazí, prípadne platobnú kartu - pre prípad núdzovej cesty späť.

 • Nikdy nedávajte svoje doklady z rúk! Spravte si kópie cestovných dokladov. Oskenujte si ich a uložte na bezpečnom mieste – do mobilného telefónu, na USB kľúč a podobne.

 • Zadovážte si cudzojazyčný slovník.

 • Dohodnite si pravidelný kontakt s rodinou a dobrými známymi. Vždy ich informujte o mieste svojho pobytu.

 • Naučte sa naspamäť číslo bezplatnej linky 0800 800 818.
  (00421 800 800 818 s predvoľbou zo zahraničia).