Čo robiť, keď sa náhodou vy alebo váš známy dostanete do problémov? Ako postupovať a ako sa brániť?

  • Aj keď pracujete nelegálne, ak sa ocitnene v núdzi, snažte sa okamžite kontaktovať s políciou! Podľa možnosti nikomu nedávajte svoje doklady a mobilný telefón. Zapamätajte si číslo bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818

  • Podľa možností okamžite sa spojte so svojimi blízkymi, dobrými známymi alebo so zastupiteľským úradom SR v danej krajine.

  • Snažte sa zapamätať si miesto núteného pobytu – ulicu, číslo, významné budovy v okolí alebo iné znaky, aby ste v prípade potreby dokázali identifikovať toto miesto.

  • Ak niekto obmedzuje vašu slobodu, nemáte možnosť komunikovať s okolím a všetky príznaky poukazujú na to, že ste sa stali obeťou obchodu s ľuďmi, snažte sa utiecť a kontaktovať sa s najbližším policajtom! Veľká časť obetí obchodovania s ľuďmi sa zachránila práve útekom a následným kontaktovaním sa s políciou, ktorá už vie, ako postupovať.

  • A majte na pamäti: Aj keď ste boli donútený zúčastňovať sa na nelegálnej činnosti, nemajte obavu to oznámiť príslušným orgánom! Ide predovšetkým o vás, o váš ďalší osud a vaše zdravie!