Čo robiť, ak už cestujete za prácou do zahraničia

Ak sa už rozhodnete vycestovať za prácou do zahraničia, prečítajte si naše rady

  • Overte si človeka alebo agentúru, ktorá vám ponúka výhodnú prácu v zahraničí! Týka sa to príbuzných aj dobrých známych. Nepodceňujte žiadnu informáciu! Pozor na veľmi výhodné pracovné ponuky!

  • Pred odchodom si spravte kópie cestovných dokladov. Jednu kópiu nechajte príbuzným, druhú si dobre uschovajte. Odporúčame doklady oskanovať a uložiť na bezpečnom mieste - do mobilného telefónu, na USB kľúč a podobne.

  • O svojom odchode informujte svojich blízkych alebo dobrých známych. Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu

  • Nikdy nedávajte svoje osobné doklady – pas, občiansky preukaz či rodný list - z rúk, ani do úschovy!

  • Nikdy nedávajte ľuďom doklady rodinných príslušníkov, ktoré obsahujú osobné údaje, ako sú rodné listy detí, pasy a pod..

  • Všímajte si pozorne okolie – názvy miest či ulíc.

  • Ak máte možnosť mať pri sebe mobil, vezmite si ho. Po príchode do každej európskej krajiny dostanete SMS, kde je informácia o najbližšom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Podľa toho viete tiež, v ktorej krajine sa nachádzate. Oznámte to svojim príbuzným doma. Naučte sa telefónne číslo zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej idete – v núdzi vám jeho pracovníci môžu pomôcť.

  • Ak sa domnievate, že ste vykorisťovaný v práci – napríklad nedostávate mzdu alebo celú dohodnutú mzdu, ste ponižovaný, šikanovaný, nútený k prostitúcii, kriminalite a pod., nebojte sa zavolať na zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo na políciu!

  • Nikdy nepodpisujte doklady v jazyku, ktorému nerozumiete! Žiadajte si tlmočníka.

  • Vždy môžete kontaktovať pomoc cez bezplatnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818. (00421 800 800 818 s predvoľbou zo zahraničia)