Dôležité kontakty

Prehľad kontaktov významných štátnych orgánov a občianskych združení aktívnych v oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi.
Štátne orgány
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR
02/48 59 2244/ 2703

Kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality
02/48 59 2206

Pošli správu

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
 
Občianske združenia a medzinárodné organizácie zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi
 
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: +421 2 54 43 15 06
Web: www.obchodsludmi.sk
 
Slovenské krízové centrum DOTYK
Beckov 87, 916 38 Beckov
Tel.: +421 903 704 784
Web: www.dotyk.sk
 
IOM Bratislava
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 52 63 00 23
Web: www.iom.sk