Ako rozpoznať, že ste sa vy alebo váš známy stali obeťou obchodovania s ľuďmi?

  • Zaplatila alebo zorganizovala vašu cestu za prácou iná osoba?

  • Odovzdali ste niekomu svoje doklady a nemáte k nim prístup?

  • Sľúbili vám určitý druh práce, ale prinútili vás robiť celkom inú?

  • Bráni vám niekto v slobodnom pohybe a v kontaktovaní sa s rodinou či blízkymi?

  • Je vám odoberaná časť mzdy, ba dokonca vám ju vôbec nevyplácajú?

  • Nútia vás vykonávať napríklad žobranie, krádeže, prostitúciu či iné nútené práce?

  • Ste zastrašovaný rôznymi formami, ako sú fyzické a psychické násilie či výhražkami voči vám a vašej rodine?

  • Trpíte nedostakom jedla, vody, spánku a iných základných potrieb?

  • Nútia vás splácať dlh za cestu, ubytovanie a sprostredkovanie práce?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali ÁNO, stali ste sa vy alebo váš známy novodobým otrokom – obeťou obchodovania s ľuďmi!
 

Volajte bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818